Grand Slam * Stats & News
Updated: 29 januari 2020
Info, Uitslagen & Statistieken
Index Headlines
Honkbal Uitslagen & Stats
Softbal Dames Uitslagen & Stats
Copyright © 1997-2020
Grand Slam/Marco Stoovelaar


www.grand-slam.nl
Honkbal & Softbal
Headlines
Samenstelling & Copyright © 1997-2020 by Marco Stoovelaar

(Tekst: Marco Stoovelaar)

IN MEMORIAM

...Ron Voerman...
(1928 - 2020)...
(© Archief Foto)
Langdurig KNBSB-medewerker, umpire, Erelid Ron Voerman overleden
English

LEIDEN - Ron Voerman, die vele decennia actief is geweest in zowel honkbal als softbal als scheidsrechter of lid van verschillende commissies, is op vrijdag 24 januari op 91-jarige leeftijd overleden. Onlangs kreeg de heer Voerman te maken met gezondheidsproblemen en was herstellende van een operatie die hij eind vorig jaar had ondergaan.

De afscheidsdienst zal vrijdag 31 januari om 11.00 uur plaatsvinden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 217 in Sassenheim. Na de dienst zal de begrafenis op het kerkhof rond de kerk in besloten kring plaatsvinden. Daarna bestaat de mogelijkheid om te condoleren in het Uitvaartcentrum "De Vliem" aan de Jacoba van Beierenlaan 4 in Sassenheim.

Ronald Jan (Ron) Voerman werd geboren op 30 maart 1928 in Haarlem. Vanaf jonge leeftijd was Ron Voerman al betrokken bij sport en dat bleef hij tot op zeer hoge leeftijd. Op school in Haarlem maakte hij verslagen van honkbalwedstrijden, stencilde die op school en verspreidde die onder de leerlingen van de 5-jarige HBS. Later werd Ron Voerman scheidsrechter in zowel honkbal als softbal. Hij was bovendien jarenlang lid van verschillende commissies van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB).

Na zijn schooltijd werd Ron Voerman assistent accountant in september 1945. Na te hebben gewerkt als derde en daarna tweede assistent was de heer Voerman vier jaar accountant voor een machinefabriek. Later werd hij chef van de interne controle (financiën) van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam, een functie die hij 22 jaar uitoefende tot begin 1991. Vanaf april 1991 concentreerde Ron Voerman zich fulltime op zijn werk als onafhankelijk accountant, want hij had al op 1 september 1949 zijn eigen administratie- en assurantiekantoor opgericht. Toen hij eind jaren zestig in het Amsterdamse WG aan de slag ging werkte Voerman al als administrateur bij de toenmalige Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond (KNHB). Doordat hij toen ook al verschillende andere administratieve taken vervulde voor de KNBSB stapelden de werkzaamheden zich op.

In 1957 werd Ron Voerman administrateur van de KNHB en bleef dat tot en met 1965. De volgend twee jaar (1966-1967) behartigde voormalig (Nederlands Team) pitcher Nico Brands de administratie, maar Voerman bleef betrokken en keerde in 1968 terug. Intussen had de KNHB in mei 1966 een eigen (klein) bondsbureau geopend op twee verdiepingen in een grachtenpad in Amsterdam. Als administrateur had Voerman de leiding over het kantoor en reisde regelmatig van zijn huis in Velsen naar Amsterdam om de administratie te verzorgen op het KNHB-bureau naast zijn werkzaamheden in het ziekenhuis. In die jaren gebeurde het ook regelmatig dat Voerman op zijn brommer van huis naar een verenigings-secretaris ging om hem/haar te wijzen op administratieve fouten alleen maar om hen te helpen in de toekomst boetes te voorkomen. Nu dat de KNHB een eigen bondsbureau had groeide het papierwerk, net zoals de werkzaamheden voor niet alleen de Bond, maar ook het leiden van de verschillende rayonale en landelijke competities. En dus werd er een aantal dames aangenomen voor administratieve werkzaamheden. Van 1970 tot in 1971 groeiden de werkzaamheden, want in december 1970 fuseerde de KNHB met de Nederlands Amateur Softball Bond (NASB) en werd de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB). In deze periode waren er regelmatig vergaderingen met en tussen de leden van beide Bonden, zoals Martin Bremer en Marga de Ruiter, toen respectievelijk secretaris van de KNHB en de NASB. De andere bestuursleden van de KNHB in 1970 waren Lex van der Stek (voorzitter), Jan Hartog (vice-voorzitter), John Oosterbroek (penningmeester), Anton Pols (2e penningmeester) en Guus van der Heijden (commissaris). Andere bestuursleden van de NASB in dat jaar waren Wim Oosterhof (voorzitter), Gé Hogenbirk (vice-voorzitter), Line Klein-Desta (2e secretaris), Herman Kruijt (penningmeester), Hans van Daalen (2e penningmeester) en Ab Scholten (lid). Vanaf 1 januari 1971 namen acht van hen zitting in het nieuwe KNBSB-bestuur, namelijk Van der Stek (voorzitter), Van der Heijden (vice-voorzitter), Oosterhof (vice-voorzitter), Bremer (secretaris), Oosterbroek (penningmeester), Hogenbirk, Pols en mevrouw De Ruiter (allen lid). Het nieuwe KNBSB-bestuur werd gecompleteerd met Dick Molenaar.

Tegen het einde van 1971 stopte Voerman met zijn werk als administrateur, simpelweg omdat alle werkzaamheden teveel werden. Naast zijn werk op het bondsbureau en in het ziekenhuis was Voerman in deze periode ook honkbal- en softbal-umpire, maar was ook actief als korfbal-scheidsrechter. Bovendien was hij toen penningmeester van honkbal- en softbalvereniging De Pino's in IJmuiden en bezocht hij regelmatig wedstrijden van voetbalclub Telstar. Vanwege het vele werk op het bondsbureau in Amsterdam wilde Ron Voerman ook niet op vakantie gaan. Maar uiteindelijk besloot hij toch een stapje terug te doen. Echter, hoewel hij nu vanaf 1972 reguliere werktijden had in het Amsterdamse ziekenhuis zou Voerman niet alleen toch in contact blijven met het bondsbureau, hij zou nog vele volgende jaren actief blijven voor de bond. Voerman werd in 1972 als KNBSB-administrateur opgevolgd door Piet Wolffenbuttel, die een jaar later werd opgevolgd door Henk Dorenbos (1973-1975), waarna Wim Ascherman het kantoor daarna leidde (1976-1978). In 1979 verhuisde het kantoor naar een pand in Santpoort waar Ben de Brouwer de uitvoerend directeur werd.

Zoals gezegd was Ron Voerman ook scheidsrechter in zowel honkbal als softbal, iets waarmee hij begin jaren vijftig was begonnen. Aanvankelijk in de regio Haarlem, maar in latere jaren stond hij ook op de landelijke lijst en leidde hij verschillende wedstrijden in de hoofdklasse van zowel honkbal als softbal. Voerman was tot en met 1978 honkbal-umpire, maar bleef actief in softbal als landelijk scheidsrechter tot en met 1985. In de jaren zeventig en tachtig was hij ook nog als scheidsrechter inzetbaar in het toenmalige Rayon Haarlem. Voerman had een vermaarde stijl wanneer hij slag-en-wijd beoordeelde als home plate umpire. Wanneer er een slagbal werd gegooid maakte hij een stap naar achteren, pompte beide vuisten de lucht in en riep luid 'slag'.

In de jaren dat Ron Voerman honkbal-scheidsrechter was waren er verschillende overbekende umpires, zoals de legendarische Co Hetem, Piet Schijvenaar en Hans Schotel. Andere bekende umpires in die jaren waren Cor Blitterswijk, Bertus Caldenhove, Hans Corpeleijn, Piet van Deenen, Paul Goode, Dick van der Klaauw, Gerard van Klingeren, Bert Lauer, Jan Pauwels, Lex Rimini, Henk Ronnenbergh, André Schrijber, Bert Staller, Evert van Tuyl, Aart Wedemeijer en Henk Wolffenbuttel. Vanaf het begin van de jaren zeventig zag Voerman nieuwe honkbal-umpires op de ladder klimmen, zoals Paul Bokern, Fred van Groningen Schinkel, Ton Hout, Jan Janszen, Fred de Kramer, Chris Pieters, Guus Slauerhoff, Karel van Veen, Franklin Victor, Wim Visser en Piet Vorst.

In zijn jaren in het softbal waren er uiteraard ook verschillende bekende umpires met wie Ron Voerman regelmatig samenwerkte. Daaronder Teun van den Berg, Bert Brebde, Paul Egner, Cor van Elst-Water, Cor Jonker, Cees Maerten, André Prins, Toon Verzijlberg, Al Vogel, Gré van Wijk en Dries de Zwaan. Vanaf halverwege de jaren zeventig tot zijn laatste seizoen in 1985 zag Voerman het landelijke debuut van softbal-umpires zoals John Barrett, Erik Bokern, Anne de Bruijne, Ruud van Houten, Dirk Jong, Jan Lievense, Ton Meijer, Frits Mulder, Rob Oene, Aad Peperkoorn, Pieter van der Ploeg, Jean Rijksen Willem Schutterop, René Sterkenburg, John Stevens, Jan Vlasveld en Co van de Wateringen.

Ook in de jaren vijftig maakte Ron Voerman voor het eerst deel uit van een KNHB-commissie, want in 1955-1956 was hij de secretaris van de protestcommissie van de bond. Hij keerde terug in deze functie in 1965 tot en met 1971 toen hij werkzaam was op het bondsbureau in Amsterdam.

Vanaf het begin van de jaren zeventig vervulde Voerman nog meer administratieve functies in verschillende commissies. In 1972 was hij de secretaris van de scheidsrechterscommissie honkbal, waarvan ook Henk de Ruiter en Hans Schotel deel uitmaakten. In 1978-1984 deed Voerman de administratie voor de scheidsrechterscommissie softbal, waarvan Teun van den Berg toen één van de leden was. In 1976-1982 was Ron Voerman ook actief voor de scheidsrechterscommissie in het Rayon Haarlem, ondermeer als voorzitter en secretaris.

In 1972-1981 maakte Voerman deel uit van het bestuur van het Bleesing Fonds, dat honkbal- en softbalverenigingen financiëel ondersteunde voor verschillende projecten. In 1980-1981 was hij secretaris en penningmeester.

Zijn langste betrokkenheid had hij met de strafcommissie. In 1973 werd Voerman secretaris van deze KNBSB-commissie en dat zou hij 36 jaar blijven! Hij stopte uiteindelijk als secretaris in 2008 op 80-jarige leeftijd. Opmerkelijk genoeg is Voerman niet het enige langdurige lid geweest van deze commissie. Toen Voerman voor het eerst secretaris werd stond de commissie onder voorzitterschap van Gerard Waanders, die in 1974 na 17 jaar stopte. Waanders werd opgevolgd door Martin Bremer, die de commissie negen jaar zou leiden. Nadat Gerard Voogd vier jaar preses was geweest was het Leo van den Boomgaard, die 22 jaar lang commissie-voorzitter zou zijn, nadat hij daarvoor al zes plaatsvervangend lid was geweest. Een andere langdurig commissielid was Hans Schotel, die er ruim 35 jaar deel van uitmaakte. Terwijl ze lid van de commissie waren hadden Van den Boomgaard, Voerman en Schotel nog verschillende andere langdurige collega's, zoals Cor Blitterswijk (18 jaar), Hans Geesink (12 jaar), Bert Lauer (13 jaar), Pieter van der Ploeg (14 jaar) en Gré van Wijk (18 jaar). Toen Ron Voerman eind 2008 stopte met zijn werkzaamheden als secretaris van de strafcommissie werd hij opgevolgd door Dennis Duin.

Voor zijn vele bijdragen en activiteiten door de jaren heen werd Ron Voerman verschillende keren onderscheiden. In 1966 ontving hij het Bondsonderscheidingsteken van de Honkbal Bond. In 1972 werd hij door de KNBSB benoemd tot Lid van Verdienste, waarna hij in 2010 promoveerde naar Erelid. In 1984 kreeg Voerman ook het Rayononderscheidingsteken van het Rayon Haarlem.

Het zijn momenteel trieste dagen, want de honkbal- en softbal-familie in ons land moet opnieuw afscheid nemen van een geliefde persoon in een korte tijd. Eerder deze maand moesten we ook afscheid nemen van Anton Kops, Els Smit-ter Meulen en Hans de Bie.

Ron Voerman bleef werken totdat hij in maart vorig jaar 91 jaar werd. Hij besloot toen later in het jaar te stoppen met zijn werk al accountant nadat hij zeventig jaar lang zijn eigen kantoor had gehad! Karakteristiek gebruikte Ron Voerman nooit computers voor zijn poststukken aan klanten of anderen. Door de jaren heen ontvingen zij hun post en brieven altijd keurig getypt door Voerman zelf op een typemachine!

Ron Voerman was altijd positief en had voor iedereen een vriendelijk woord en tot en met vorig jaar, als accountant, bleef hij zijn adviezen geven aan zijn klanten. Persoonlijk heb ik door de jaren heen altijd een fijn contact gehad en goed met hem samengewerkt, waarvoor ik hem bedank. Ron had humor, was een gedreven persoonlijkheid en zal door velen van ons in het honkbal en softbal worden gemist.

De webmaster van Grand Slam * Stats & News condoleert Ron's vrouw Annelies, zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en overige familie en wenst hen veel sterkte met dit grote verlies.

(29 januari)
Bedankt voor het bezoeken van deze site.
Mail suggesties en vragen naar stoov@wxs.nl
Copyright © 1997-2020 Marco Stoovelaar / Grand Slam * Stats & News.