Grand Slam * Stats & News
Updated: 3 mei 2013
Uitslagen & Statistieken
Honkbal Uitslagen & Stats
Softbal Dames Uitslagen & Stats
Softbal Heren Uitslagen & Stats
Copyright © 1997-2013
Grand Slam/Marco Stoovelaar

Softbal
Headlines
Samenstelling & Copyright © 1997-2013 by Marco Stoovelaar


Beroepscommissie NOC*NSF stelt softbalsters in gelijk
English
NIEUWGEIN - De KNBSB maakte op vrijdag 3 mei bekend dat de Beroepscommissie Bestedingsplan (BCB) NOC*NSF het bezwaar van de KNBSB tegen het besluit van het bestuur NOC*NSF om het topsport programma softbal dames gegrond heeft verklaart. Het besluit van NOC*NSF tot afwijzing van de investeringsaanvraag van de KNBSB kan niet in stand blijven, aldus de BCB.

De KNBSB heeft, naar het oordeel van de BCB, met de prestaties van het Nationale Team en het Jong Oranje Team Softbal dames, aangetoond dat zozeer sprake is van een stijgende lijn in de prestaties op wereldniveau in de periode 2009 - 2012 dat geenszins mag worden uitgesloten dat het Nationaal Softbal Dames Team aan de doelstellingen van de Sportagenda 2013 - 2016 zal voldoen.

Het is de BCB op basis van de door de KNBSB overgelegde stukken, waaronder het Investeringsplan en het Integraal Beleidsplan 2013-2016, alsmede op basis van de inbreng tijdens de hoorzitting, niet gebleken dat voor het Softbal dames Team onvoldoende internationaal prestatieperspectief bestaat richting 2016 en 2020. De BCB wijst daarbij onder meer op de stijgende prestatiecurve, gerelateerd aan de leeftijdsopbouw van het team en de aantoonbare doorstroom van talenten vanuit de jeugd.

De enkele omstandigheid dat de KNBSB voor het programma softbal dames nog niet beschikt over een centrale trainingslocatie geeft de BCB geen aanleiding om hier anders over te oordelen. Daarbij neemt de commissie in aanmerking dat de prestaties van het damesteam in de periode 2009-2012 ook zijn behaald zonder een centrale trainingslocatie.

Tevens weegt de commissie mee dat de KNBSB er blijkens zijn investeringsplan kennelijk naar streeft om binnen afzienbare termijn tot een nationaal trainingscentrum te komen. De commissie kan NOC*NSF dan ook niet volgen in het verweer dat de KNBSB hierover in het investeringsplan geen stappen zou hebben opgenomen.

,,De KNBSB is blij met deze (inhoudelijke) beoordeling en uitspraak van de Beroepscommissie Bestedingsplan NOC*NSF. Dit betekent dat het NOC*NSF bestuur de afwijzing op de investeringsaanvraag voor het topsport programma softbal dames nu snel moet omzetten naar een toewijzing van financiŽle ondersteuning'', aldus voorzitter Bob Bergkamp. ,,Het fulltime topsportprogramma softbal dames kan dan weer full spirit worden opgepakt op weg naar het Wereldkampioenschap in 2014 dat in Nederland zal worden gehouden''.

(3 mei)


Bedankt voor het bezoeken van deze site.
Mail suggesties en vragen naar stoov@wxs.nl
Copyright © 1997-2013 Marco Stoovelaar / Grand Slam * Stats & News.