Grand Slam * Stats & News
Updated: 13 februari 2020
Info, Uitslagen & Statistieken
Index Headlines
Honkbal Uitslagen & Stats
Softbal Dames Uitslagen & Stats
Copyright © 1997-2020
Grand Slam/Marco Stoovelaar


www.grand-slam.nl
Softbal
Headlines
Samenstelling & Copyright © 1997-2020 by Marco Stoovelaar
(Tekst: Marco Stoovelaar)

IN MEMORIAM

...Iet Wennekes-Werner...
(1939 - 2020)...
(© Privéfoto)
Voormalig softbal-bestuurder Iet Wennekes overleden
English

UTRECHT - Iet Wennekes-Werner, die zeer actief is geweest in verschillende posities, is op maandag 10 februari op 80-jarige leeftijd overleden.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 17 februari om 14:00 uur in de kerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand aan de Gregoriusstraat 8 in Bilthoven, gevolgd door de begrafenis op de naastgelegen begraafplaats. Aansluitend is er nog een samenzijn in HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt om een glas te heffen op het leven van Iet Wennekes.

Het is ook mogelijk om afscheid te nemen op zondag 16 februari in Uitvaartcentrum Tap DELA Bilthoven aan de Soestdijkseweg-Zuid 265 in Bilthoven tussen 15:00 en 15:45 uur.

Ida Catharina (Iet) Wennekes-Werner werd geboren op 16 maart 1939 in Bilthoven. Het was in deze plaats en het aangrenzende De Bilt dat Iet Wennekes nauw betrokken zou zijn bij de lokale sport-activiteiten. De meeste daarvan vervulde ze voor de honkbal- en softbal-afdeling, maar ook de tennis-afdeling, van FAK. In 1998, na een zelfstandige vereniging te zijn geworden, wijzigde de honkbal- en softbal-afdeling de naam in Centrals, terwijl de tennis-afdeling verder ging onder de naam FAK.

In 1984 verhuisde FAK naar de huidige locatie op Sportpark 'Weltevreden' in Groenekan, een klein dorp binnen de Gemeente De Bilt. Daarvoor speelde de vereniging op een complex aan de Spoorlaan in Bilthoven achter de Koninklijke Fabriek Inventum, die in 1908 was opgericht en als eerste Nederlands bedrijf kleine huishoudelijke apparatuur maakte. In het begin van de jaren dertig richtten werknemers van deze fabriek een voetbalclub op onder de naam FAK. Later werd tennis toegevoegd, net als honkbal in 1962 en softbal in 1966. In 1997 fuseerde de voetbal-afdeling met twee andere verenigingen en werd FC De Bilt. De tennis-afdeling werd zelfstandig in 1996.

Bij FAK en later Centrals vervulde Iet Wennekes vele functies. Ze softbalde zelf, is er coach geweest en maakte deel uit van de kantinebezetting. Maar ze heeft ook zitting gehad in het clubbestuur en in verschillende commissies. Ze was ondermeer wedstrijdsecretaris voor honkbal of softbal of beide in het begin van de jaren tachtig. Vanaf 1986 overzag ze enige jaren de peanutbal-afdeling van de vereniging. Voor haar vele activiteiten voor FAK/Centrals werd Iet Wennekes benoemd tot Erelid. En enkele jaren geleden werd het toen nieuwe peanutbal-veld (nu beeball) van Centrals naar haar vernoemd.

Naast haar activiteiten voor haar vereniging was Iet Wennekes ook zeer productief binnen het toenmalige Rayon Midden-Nederland. In 1981 werd ze opgenomen in de Rayonale jeugd- en technische commissie, die toen onder voorzitterschap stond van Henk Martens. Een jaar later werden twee aparte jeugdcommissies gevormd, één voor honkbal en één voor softbal. Iet Wennekes maakte deel uit van de softbal-jeugdcommissie (1982-1987, voorzitter in 1986). In 1988 werd er weer een gezamenlijke jeugdcommissie voor honkbal en softbal samengesteld, waarvan Iet Wennekes één jaar voorzitter was. Vier jaar later, nadat de negen Rayons waren omgevormd in vier Districten maakte Iet Wennekes nog deel uit van de jeugdcommissie van District Oost.

In 1982 werd Iet Wennekes bestuurslid van Rayon Midden-Nederland en behartigde daarin de softbalzaken. Andere bestuursleden in die jaren waren ondermeer Paul Bokern (voorzitter), Henk Martens (secretaris) en Wim Baas (penningmeester). Fred Monden werd secretaris in 1986, terwijl Wil Koet (1988-1989) en Ed Klokkers (vanaf 1990) voorzitter waren in latere jaren. Iet Wennekes maakte deel uit van het bestuur tot en met 1991, waarna de Rayons werden opgeheven.

In Midden-Nederland maakte ze ook één jaar deel uit van de protestcommissie (1982). In 1983-1990 beheerde ze het honkbal- en softbalmateriaal van het Rayon en in 1987-1991 had ze zitting in de Rayonale publiciteitscommissie. En ze was vanaf 1982 tot het begin van de jaren negentig één van de coaches van de Rayonale jeugdteams.

Voor haar vele bijdragen ontving ze in 1989 het Rayon-onderscheidingsteken, waarna ze in 1994 werd benoemd tot Lid van Verdienste van District Oost.

Iet Wennekes heeft ook deel uitgemaakt van de landelijke jeugdcommissie van de KNBSB. Ze werd lid van de commissie in 1988 toen die onder leiding stond van voorzitter Jos Peters. Mevrouw Wennekes had zitting in de jeugdcommissie tot en met 1993. Andere leden in die jaren waren ondermeer Fokke Jelsma, Bob Krijnen, Olga Lablans en Pim Balk.

Iet Wennekes, die veel kennis had van de lokale sport-activiteiten, is ook lang bestuurslid geweest van de Biltse Sport Federatie (BSF), opgericht in juni 1991. Daarin vertegenwoordigde ze niet alleen haar vereniging, ze deed veel meer. Onder haar activiteiten voor de BSF was haar gepassioneerde bijdrage aan de jaarlijkse collecte voor de Gehandicapten Sport, iets wat ze vele jaren deed. Ze was tevens nauw betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Sportgala, waarop lokale sporters en verenigingen werden gehuldigd.

Iet Wennekes was ook zeer actief voor de tennis-afdeling van FAK. Vele jaren, tot op hoge leeftijd, speelde ze zelf tennis.

Iet Wennekes had altijd een enthousiaste benadering in alles wat ze deed. En ze bleef altijd geïnteresseerd en op de hoogte van wat er speelde binnen haar vereniging, of dat nou de tennis-afdeling was of de honkbal/softbal-afdeling. Hoewel Iet Wennekes nooit op de voorgrond stond was ze altijd een aandachtig luisteraar. Ze hield er niet van ergens lang over te praten, maar was meer iemand van iets doen en ondernemen.

De webmaster van Grand Slam * Stats & News condoleert de familie van Iet en wenst hen veel sterkte met dit grote verlies.

(13 februari)
Bedankt voor het bezoeken van deze site.
Mail suggesties en vragen naar stoov@wxs.nl
Copyright © 1997-2020 Marco Stoovelaar / Grand Slam * Stats & News.